Fraktální kompresor

1 Instalace

Program není nutné nijak instalovat, lze ho spouštět z libovolného umístění. Pro spouštění není nutné mít nainstalované knihovny Qt. Ve verzi pro Windows jsou potřebné knihovny Qt systémem načteny z adresáře spustitelného souboru. Linuxové systémy knihovny Qt obvykle obsahují a pak lze program spouštět také bězným způsobem, pro použití přiložených knihoven je nutné spouštět program spuštěním příkazu ''LD_LIBRARY_PATH=. ./fractal'' v adresáři se spustitelným souborem.

2 Používání programu

Po spuštění programu je zobrazeno hlavní okno uživatelského rozhraní. V něm lze pomocí výběru položek menu provádět všechny dostupné akce.

Program umí základní operace s bitmapovými obrázky — načíst obrázek a zobrazit ho v okně, uložit zobrazený obrázek a porovnat zobrazený obrázek s obrázkem v souboru (mezi podporované formáty patří *.png *.bmp a *.jpg).

Po načtení bitmapového obrázku je možné zahájit fraktální kompresi. Během procesu je zobrazen průběh a je možné proces zrušit. Po skončení je zobrazena informace o dosažené kvalitě a dekódovaný obrázek je zobrazen v okně. Před kompresí je možné nastavit parametry celého stromu modulů. Nastavení lze také ukládat do souborů a zpětně nahrávat. Po zkomprimování je možné výsledek uložit do souboru *.fci.

Uložené soubory ve fraktálním formátu je také možné načíst a zobrazit v okně. Fraktálně komprimovaný obrázek zobrazený v okně programu lze nechat ''vyšedit'', ručně iterovat zobrazení, nebo fraktálně přibližovat.

Uživatelské rozhraní je v základní podobě v Anglickém jazyce. Program při startu načte soubor s překladem pro jazyk systému, na kterém je spouštěn. Jazyk lze také nastavit přímo v hlavním okně programu. K programu je přiložen pouze český překlad.

3 Vývojová dokumentace

Nejdůležitější vlastnosti implementace jsou rozebrány v textu bakalářské práce. Orientaci ve zdrojových kódech může dále usnadnit vygenerovaná dokumentace, která se nachází v doxygen/index.html.

Pro překlad zdrojových kódů je nutné mít nainstalované knihovny Qt. Kód je upraven pro překlad pomocí GCC — na Windows pro MinGW distribuci s verzí překladače 3.x.x a na Linuxu pro verzi překladače 4.x.x.

Samotný překlad lze provést dvojicí příkazů ''qmake'' a ''make release'' v adresáři se zdrojovými soubory.

4 Obsah adresářů