Přehled syntaxe Haskellu

Základní vlastnosti jazyka

Názvy identifikátorů a operátorů

Definice funkcí a konstant

Stráže (guards)

Vzory (patterns)

Podmíněné výrazy

Základní typy

Typové deklarace

Definice typu

Záznamy

List comprehensions

Operátory

Typové třídy