Neprocedurální techniky

Obecné

Existují hluboké teoretické důvody proč je vhodné nahlížet na implementaci nějakého predikátu/funkce/rozhraní jako na psaní důkazu (konstruktivního). Neprocedurální programování se často snaží přiblížit problému a také využívat technik podobných matematickým důkazům.

Indukce

 • rozdělení na jednotlivé případy a jejich vyřešení za pomoci rekurze. Pozor na korektnost indukce, tedy záruku konečnosti/efektivity výpočtu.
 • velmi vhodná pro uvažování. Datové struktury a různé problémy často mají induktivní charakter.
 • někdy potřebujeme problém zobecnit aby bylo možné indukci použít, například přidat další parametr.

Akumulátor

 • uložení stavu výpočtu v parametru predikátu/funkce.
 • umožňuje deklarativně psát ekvivalenty k cyklům a podobným imperativním technikám které vyžadují průběžné měnění nějakého stavu, což je užitečné především při snižování paměťových nároků koncovou rekurzí.

Haskell

Redukce seznamů

 • knihovní funkce začínají fold, mají různé varianty (v Data.List jsou všechny, v Prelude jen některé)
 • standardně: inicializace hodnoty pro prázdný seznam a pak postupné přikombinovávání prvků seznamu do výsledku
 • redukce může být uzávorkovaná zprava nebo zleva (l nebo r)
 • redukce může být líná nebo striktní (striktní má apostrof navíc)
 • existují i varianty končící znakem 1, které nevycházejí z inicializační hodnoty prázdného seznamu, ale pouze kombinují prvky v seznamu
 • v praxi užitečné v podstatě jen 2 varianty:
  • foldl' pro striktní redukci zleva, když chceme hned celý výsledek
  • foldr pro línou redukci zprava, když chceme líné generování větší struktury
 • redukce lze používat nejen na seznamech, ale i na mnoha jiných datových strukturách (typová třída Foldable)